Emigranten

Emigranten Karreman

In de 17e eeuw vertrokken heel wat familieleden naar de Verenigde Staten van Amerika. Eenmaal daar gesetteld kregen zij allen de naam Carman. In eerste instantie noteerde ik gewoon bij alle personen die ik kwijtraakte in de archieven: “verhuisd naar”. Zo ook bij de emigranten; zij kregen simpelweg allemaal als notitie: emigranten familie Karreman.

Ik wist toen nog niet dat deze hobby kon uitgroeien tot een obsessie die nooit stopt. Uiteindelijk kreeg ik de beschikking over wat informatie van emigranten naar the USA. Vanwege de “veramerikaanste” schrijfwijze kon ik heel wat “Carman”nen, wonend in Amerika, toevoegen aan mijn genealogie. Niet alle lijnen zijn compleet tot heden, maar het onderzoek gaat nog steeds voort.

Als u buiten Europa woont, uw naam is Carman, Karman of Karreman én u denkt dat u informatie heeft die van belang kan zijn voor mijn stamboom, wilt u mij dan e-mailen? Ieder detail, hoe klein ook, kan een stukje van de puzzel zijn.

Emigranten Karreman

When I began looking into my family-roots it started as a hobby now its became an obsession that never ends. Now that I have finaly found some information- this being,that many emigrants may have changed their names to CARMAN as this sounds more american.

At that way many “Carman”nen, who lived in the U.S.A., could be add to my genealogy. Not al of them are complete till today, but the research is still going on.

So if you live outside of europe and your name is Carman, Karman or Karreman and you think you might have some info for me (no matter how small) in relation to my ROOTS please e mail me every little helps, thankyou.